Logo

Arrangörsvillkor (avtal mellan Arrangören och Tickset AB)

Avtalets omfattning

Dessa användarvillkor (arrangörsvillkor) är relaterade till plattformen och tjänster levererade via tickset.com och kommer uppdateras kontinuerligt när nya plugin utvecklas av tickset.com.

Tickset använder sig ej av avtal om inte något unikt har förhandlats mellan Tickset och användaren och/eller om biljetter som kostar mer än 2000 SEK förmedlas via Ticksets billjettjänst.

Användaren kan därför när som helst avsluta kontot och få tillgång till den information som lagrats för denna unika användare. Kontot kan dock ej avslutas om det är kopplat till ett aktiv event.

Tickset reserverar sig rättighet till att: • Modifiera och avsluta konton om det strider mot Arrangörsvillkoren.

Information om evenemang

Tickset erbjuder tjänsten i befintligt skick. Vid eventuella fel som kan uppstå ska Tickset eller anställda av Tickset inte hållas ansvariga. Tickset och Ticksets samarbetspartners ansvarar/ersätter ej för förlorad data eller inkomst som kan uppstå vid eventuella fel. Tickset kan inte heller ansvara för förlorad data som beror på att systemet går ner, att användarens egna system sviktar eller avbrott i system levererade av underleverantör.

Användaren ansvarar över allt innehåll kring respektive event.

Användaren är skyldig att rapportera till Tickset om obehörig har fått tillgång till den konfidentiella informationen på tickset.com.

Användaren kan fritt ändra information om evenemanget fram tills det att någon anmäler sig till evenemanget. Efter det låses vissa informationsfält och kan således inte justeras.

Användaren ansvarar över att lämna korrekt information till Tickset vid registrering av konto.

Användaren godkänner att Tickset kan lagra information för användaren.

Immateriella rättigheter

Tickset ansvarar ej för att ljud- och bildrättigheter är klarerade med upphovsrättshavaren.

Inställda evenemang

Användaren ansvarar för att meddela både Tickset samt sina kunder om evenemang måste flyttas/ställas in. Återbetalning sker från Tickset eftersom det är Tickset som har tillgång till biljettintäkterna. Observera att inga eventuella avgifter återbetalas till biljettköparen eller arrangören utan endast biljettpriset.

Priser och avgifter

Användaren anger själv pris per biljett och ansvarar för redovisning av alla intäkter som tillfaller användaren.

Tickset tar ut en hanteringsavgift per såld biljett (3 % + 3 kr ex moms), från dig som kund. I denna hanteringsavgift är kortavgifter inkluderade. Gratisbiljetter/ anmälningar som förmedlas via tickset.com belastas ej med hanteringsavgift.

Utbetalning

Vid försäljning av biljetter via tickset.com mottar Tickset betalningen från biljettköparen. Vid inställt evenemang ska därför Tickset göra återköp på köpta biljetter. Tickset betalar ut intäkterna under förutsättning att eventet genomförts, alla biljettköp är fullgjorda på så sätt att biljettköparen kan kopplas till köpet. Därför görs utbetalningen först efter eventets genomförande. Utbetalningen sker inom 4 bankdagar efter att eventet genomförts och avslutats.

Om Tickset krävs på återbetalning av ett köp för till exempel missbruk av kort så vidarefaktureras detta belopp till arrangören. Beloppet dras av från de intäkter som intjänats såvida de inte redan utbetalats, i sådant fall faktureras återbetalningen separat.
Arrangören kan inte kräva betalning från varken Tickset eller biljettköpare för ett evenemang som inte genomförs.
Tickset kan ej hållas skyldig att betala ränta till varken arrangör eller biljettköpare.

Ansvarsfördelning

Tickset är endast förmedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter online och har därför inget ansvar för återbetalning vid konkurs, inställda evenemang eller evenemangets genomförande.

Tickset ansvarar ej för användaren att den beviljats de tillstånd som erfordras vid genomförande av evenemanget.

Användaren godkänner att hen är 18 år eller äldre och har förstått rättigheter och skyldigheter med att skapa konto och sälja biljetter genom tickset.com.

Användaren ansvarar för att inte överlåta kontoinformation till tredje part.

Användaren ansvarar för att inte använda dessa villkor för olaglig, omoralisk, auktoriserad verksamhet som är i konflikt med lagar i det land användaren är aktiv eller sköter försäljning av biljetter samt alltid under Svensk Lag.

Användaren ansvarar själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala och redovisa dessa.

Användaren måste ange en korrekt beskrivning av evenemanget, ange korrekta priser och hålla informationen uppdaterad. Användaren tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:

Användaren äger rätt att via Tickset sälja biljetter och varor till vilka användaren äger upphovsrätten, eller för vilka användaren har avtal med upphovsrättsinnehavaren som berättigar användaren till sådan försäljning.
Användaren skall om Tickset så begär styrka att så är fallet. Om användaren brister i att tillgodose sådan begäran äger Tickset rätt att ta bort varan eller varorna från Tickset. Användaren äger inte rätt att via Tickset sälja eller marknadsföra biljetter eller varor som kan anses stötande eller som enligt lag eller regelverk från betalningsförmedlare ej får säljas på detta sätt.

Om talan väcks mot Tickset på grund av biljett eller vara som användaren marknadsfört och/eller sålt äger Tickset full regressrätt gentemot den användaren.

Om användaren bryter mot dessa användarvillkor har Tickset rätt att radera användarkontot omedelbart.

Tickset är skapat för en enklare hantering av biljetter. För att skydda detta och skapa en plattform för alla aktörer för fler upplevelser och ett mångkulturellt landskap förväntar vi oss detsamma av användaren. Allt annat är förbjudet. Om en användare är osäker på detta kan kontakta support@tickset.com när som helst.

Teknisk support mot användare

All support hanteras via e-post (support@tickset.com) eller via telefonnummer på www.tickset.com, vardagar klockan 8-16, om ingen annan överenskommelse är gjord mellan Tickset och arrangören.

Användaren är skyldig att uppge en giltig e-postadress och övrig information som behövs för att Tickset ska kunna erbjuda den service som är nödvändig.
Tickset reserverar sig för att hanteringsavgiften kan komma att ändras. Detta kommer meddelas minst tio (10) dagar i förväg om inte användaren ingått specifikt avtal med Tickset som säger annat.