Logo

Ticksets personuppgiftspolicy

För att Tickset ska kunna skicka dig en biljett och förbereda dig inför eventet på ett nödvändigt sätt, behöver vi behandla era personuppgifter. Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner att Tickset behandlar mina personuppgifter” samtycker du till att Tickset behandlar personuppgifterna på det sätt som står i denna personuppgiftspolicy och personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") och annan tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?

När du köper en biljett till ett event där Ticksets biljettjänst används för att sälja biljetter, ber vi dig lämna vissa personuppgifter;

som vi behöver för att kunna komma i kontakt med er.

Tickset kommer att behandla uppgifterna för att vår kund som säljer biljetterna, ska kunna kontakta dig. Dina kontaktuppgifter behövs för att vår kund ska kunna kontakta dig med anledning av din köpta biljett.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

Tickset kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke. Endast personer hos vår kund som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Tickset har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Tickset kommer att spara era personuppgifter till dess att det inte finns relevans att spara personuppgifterna.

Dina rättigheter

Bolaget Tickset AB, org. nr. 556770-2427, Transformatorvägen 2, 561 40 Huskvarna (”Tickset”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.

Du har rätt att en gång per kalenderår skriva till Tickset och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och dina personuppgifter raderas då omedelbart.

Om du har några frågor kring denna samtyckeshandling är du välkommen att kontakta Tickset på info@tickset.com.