Logo

Köp och leveransvillkor

Allmänt

Tickset är endast förmedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter mellan biljettköparen och ansvarig arrangör. Tickset står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

Betalning

Betalning till Tickset sker med ditt betalkort via en säker betaltjänst. Tickset och eventarrangören får aldrig ta del av dina kortuppgifter då betalningen sker via en SSL-krypterad sida.

Beställning och leverans

Vid beställning av biljetter från Tickset föreligger bindande köpeavtal först sedan Tickset fått betalning registrerad och gjort en orderbekräftelse per e-post. Orderbekräftelsen sparas för eventuell vidare kontakt. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter. För tekniska frågor kring ditt biljettköp hänvisar vi till support@tickset.com. Leverans sker direkt efter genomförd beställning/betalning. Biljetterna skickas via e-post till den e-postadress som angavs vid beställningen alternativt skapande av profil och kan skannas både som utskriven men även direkt från exempelvis en mobiltelefon. Vid leveransproblem måste du kontakta support i god tid innan aktuellt event.

Priser

Biljettpriset bestäms av arrangören. Eventuellt tillkommer en serviceavgift. Både biljettpris och serviceavgifter är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms om inget annat anges. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov.

Arrangören gör dig uppmärksam på att...

...en biljett kan endast användas en gång. Köper du flera biljetter till samma evenemang skickas biljetterna i separata mejl till den e-postadress du angav när du köpte biljetterna. Det du som köpare som ansvarar för att varje biljett inte används av flera biljettköpare.
...ingen ersättning utgår för borttappad biljett.
...inga avgifter återbetalas, endast biljettpriset.
...Tickset inte ansvarar för evenemangets genomförande och/eller kvalitet. Alla reklamationer som rör information kring genomförandet av evenemanget hänvisas till arrangören. Därför kan det vara bra att kontrollera detaljer så som starttider, åldersgränser, med mera med arrangören.
...arrangören kontaktas genom den e-postadress står även utskriven på din biljett eller som finns i det mejl med vilket biljetten skickades.
...Tickset och/eller arrangören har inget ansvar för problem som kan uppstå när det gäller biljetter som kopierats eller sålts i andrahand.
...vid inställt evenemang ansvarar arrangören för att underrätta biljettköparen. Tickset ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt evenemang.
...vid inställt evenemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter.
Ansvaret för återbetalning vid inställt och/eller flyttat evenemang ligger på arrangören. Om ett evenemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid evenemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Återköp

Återköp görs ej på evenemangsbiljetter. Distansavtalslagens regler och ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett. Gäller biljetten förköp av en vara(ej entrébiljett) har du enligt distansavtalslagen rätt att returnera felfria varor utan att ange någon anledning. Då det är arrangören som ansvarar för leverans/utlämning av varan är det även denne som skall kontaktas vid återköp och mer information.

Särskilda villkor för biljettköp

Vid köp eller beställningar där korrekta uppgifter ej lämnas eller som i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de regler som gäller för biljettköp förbehåller sig Tickset rätten att avboka dessa. Detta gäller även t ex vid biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp i avsikt att sälja biljetterna vidare. I dessa fall kan Tickset utan förvarning spärra biljetterna som då blir obrukbara och värdelösa.

Hantering av personuppgifter och "Cookies"

Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av biljetter kommer behandlas av Tickset och arrangören. Uppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, adress och ålder kan komma att sparas i arrangörens register. Arrangören kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang eller information om aktuellt evenemang. Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka ett e-post till support@tickset.com och redovisa för vilket konto det avser. Genom att acceptera dessa villkor lämnar du som beställare ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen ovan. Du ansvarar även för att övriga personer som eventuellt innefattas i din biljettbeställning lämnar samtycke till personuppgiftsbehandlingen. När kunden besöker tickset.com sparas så kallade ”cookies” (textdatafiler) på kundens dator. Dessa cookies identifierar kunden när kunden återvänder till tickset.com från samma dator och webbläsare. Användningen av cookies ger oss möjlighet att utveckla vår sajt och ge våra kunder en bättre och mer personlig service. Tickset har inte för avsikt att genom användningen av cookies fastställa kundens identitet. Såvida du inte ändrat inställningarna på din webbläsare så att den blockerar så kallade "cookies" kommer vårt system att placera en sådan på din dator när du loggar in på vår sajt. Du kan avstå från att acceptera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Observera dock att det kan påverka och i vissa fall hindra användandet av tickset.com.

Förbehåll om fel och bristande information

Tickset tar inget ansvar för fel i priser och beskrivningar.

Driftsavbrott

Tickset ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av tickset.com.

Kundtjänst

Vid frågor som rör Ticksets tjänster och plattform är du välkommen att kontakta Tickset via e-post (support@tickset.com). Vi kan ej svara på frågor som är specifika för ett evenemang, för svar på dessa frågor vänligen kontakta arrangören.